Ekstrem Projektledelse

Kunsten at lede projekter

Jo mere jeg har arbejdet som projektleder, jo mere har jeg forstået hvilken kunst, det egentlig er at lede projekter. I hvert fald hvis man gerne vil producere brugbare resultater til en rimelig penge – og have det sjovt samtidigt!

Jeg er certificeret i Prince2, IPMA, ASAP og MSP (Managing Succesful Programmes). Jeg har ca. 15 års projektledererfaring inden for den private og offentlige sektor, primært inden for udviklings- og pilotprojekter, foranalyser og behovsafklaring, samt optimering og Lean. Læs også mere på min separate hjemmeside om Integral Projektledelse.

Hvis I gerne vil have præcise budgetter og faste deadlines, skal I køre projekterne efter den traditionelle projektmetode. Det er den, I læser om i de fleste bøger om projektledelse.

Det kræver, at I kan præcisere jeres mål, bl.a. ved at gøre dem SMARTE, dvs. Specifikke, Målbare, Attraktive & Allokerede (til een ansvarlig person), Realistiske og Tidsfastsatte. Ligesom er I er nødt til at vide præcis, hvordan I vil nå frem til målene. I er også nødt til at beskrive forventningerne til produkterne. Og en række andre ting, som man kan læse i en traditionel bog om projektledelse. Jeg kan hjælpe jer med dette, bl.a. er jeg certificeret i målstyring og udarbejdelse af balanced scorecards.

Hvis I må erkende, at det ikke er muligt for jer at beskrive hverken mål eller forventninger til projektets produkter tilstrækkeligt tydeligt (andet end eksempelvis en udefinérbar forbedring af sammenhængen mellem ressourceforbrug og kvalitet) så vælg den ekstreme eller agile metode. Den kører korte projektcyklusser med det formål at arbejde sig tættere og tættere på jeres vision. Dette er super velegnet til udviklingsprojekter.

Det kræver så til gengæld, at den, der betaler, involveres i projektet i slutningen af hver projektcyklus – for at vurdere, hvorvidt projektet er kommet tættere på målet eller længere væk.

Læs mere i interviewet på Kommunikationsforum: https://kforum.dk/article64813k.ece

Projektmentor & undervisning i projektledelse

Jeg giver sparring og vejledning som projektmentor, så I får mere ud af jeres projektlederværktøjer og projektmetoder. Jeg fungerer eks. som observatør på styregruppemøder, giver feedback på brug af projektdokumenter, og hjælper nødlidende projekter i gang igen (eller giver dem en værdig afslutning).

Når jeg underviser i projektledelse, spørger jeg først ind til målgruppen: Hvilken type projekter er de projektledere for, hvilken branche, osv. , og så målretter jeg undervisningen efter det. Min undervisning er således målgruppefokuseret og målrettet mod at motivere deltagerne til at bruge projektledelsesværktøjer. Min undervisning skal dermed ses som et supplement til en evt. forudgående eller efterfølgende formel projektlederuddannelse, og ikke som erstatning for en sådan.

Jeg underviser ikke mindst på baggrund af bogen “Effective Project Management”, af Robert Wysocki. Den skelner mellem tre typer af projektledelse:

  • Den traditionelle (bruges til standard- og driftsprojekter, hvor man præcist kender både mål og metode)
  • Den agile / adaptive (man kender målet, men ikke metoden)
  • Den ekstreme (man kender hverken målet eller metoden, men har en vision)

Kontakt mig for en uforpligtende snak!

Læs også gerne mere på min separate hjemmeside om Integral Projektledelse.