Reinventing Organizations

Fremtidens levende og inkluderende organisationer

På mange måder er nutidens organisationer og tilhørende samfundsstrukturer en kæmpe succes. Vi har løftet levestandarden i store dele af verden, og den globale fattigdom er faldet markant bare over de seneste ti år. Børnedødeligheden er faldet, vi lever længere, og vi er sundere og raskere i den tid vi lever. Vi er blevet effektive og målrettede, og med internettet kan vi alle holde kontakt og sprede nyeste information hurtigere end nogensinde. Man kan sige, at aldrig på noget tidspunkt i historien har så mange mennesker haft så stort kendskab til al viden, der nogensinde er produceret i verdenshistorien, som vi har i dag.

Alligevel – og måske delvis derfor – føler mange sig stressede og pressede – hvordan skal vi sortere mellem alle disse informationer og valgmuligheder? Det er fristende at lukke af, og koncentrere sig om sit eget lille hjørne af virkeligheden – for hvordan i al verden skal vi dog holde os orienteret om al ny viden, der kommer i så lind strøm, og så hurtigt? Og hvordan skal vi organisere vores organisationer, så de kan holde sig friske og levende, og så vi kan beholde effektiviteten – samtidigt med at vi ikke føler os kvalt i hamsterhjulet? Så vi i stedet, både som organisationer, teams og enkeltindivider kan vokse, udfolde vores potentiale, og føle os energifyldte og glade hele dagen, hele livet.

Det spændende er, at uafhængigt af hinanden dukker sådanne enkeltstående organisationer op som paddehatte rundt omkring i verden. De er både profit og nonprofit virksomheder, produktions- og servicevirksomheder, og er så forskellige som metalproducenter i Frankrig, tomatproducenter i USA, eller sygeplejersker i Holland. Men når man kigger nærmere på dem, ser man, at de har mindst tre væsentlige gennembrud til fælles:

  1. Formål: De producerer ikke bare tomater, bildele, eller tager sig af de syge – de forfølger samtidigt et større formål, som alle medarbejdere igen og igen lytter til: Hvad føler vi os kaldet til at justere i vores daglige arbejde, så vi til stadighed forfølger organisationens formål?
  2. Helhed: De opfordrer hinanden til at bringe hele sig med på jobbet, både logik og intuition, fornuft og følelse – og ser organisationen som en levende organisme, del af en større organisme (i sidste ende: vores klode). Hvor alle teams og individer i organisationen i sig selv er helheder, dele af og bidragende til et større hele.
  3. Selvledelse: De opererer ud fra grundantagelser om, at mennesker er gode og kompetente, og godt kan samarbejde i teams om at løse deres opgaver uden en leder. Der er nok en direktør og en bestyrelse, men deres fornemste opgave er at være “spaceholdere” for ånden, formålet og helheden i organisationen, og at støtte medarbejderne i at gøre det samme.

Frederic Laloux har brugt to år på at undersøge 12 sådanne virksomheder, hvilket han beskriver i bogen Reinventing Organizations (2014), på dansk Fremtidens Organisation. Jeg har siden starten i foråret 2015 deltaget i et online samarbejde med forfatteren i et team, for at holde bogens eksempler opdaterede, levende og online,  ved at overføre dem til en wiki. Læs mere her: https://reinventingorganizationswiki.com/